Fundusze UE - FaceDesign

Dział pozyskiwania funduszy UE prowadzi kompleksową pomoc dla podmiotu w procedurze ubiegania się o dofinansowanie.

Proponujemy profesjonalną obsługę na każdym etapie realizacji inwestycji, poprzez:

 • wstępne doradztwo wraz z analizą potrzeb inwestycyjnych wnioskodawcy
 • wybór odpowiedniej inwestycji i przyporządkowanie jej programowi dającemu największe szanse jej realizacji
 • wstępną ocenę szans projektu na uzyskanie dotacji
 • opracowanie kompleksowego planu inwestycji
 • doradztwo przy wyborze wykonawców i podwykonawców inwestycji
 • pozyskiwanie źródeł finansowania projektów inwestycyjnych
 • kompleksowe przygotowanie zasadniczych części: wniosku, studium wykonalności, biznes planu, raportów finansowych, załączników, stosownych zezwoleń
 • poprawne złożenie wniosku oraz wsparcie w procedurze oceny projektu,
 • współpraca z instytucjami oceniającymi wnioski do czasu przyznania dotacji
 • zarządzanie projektem po otrzymaniu dotacji
 • nadzór nad zgodnością prowadzonej inwestycji z wytycznymi programu, do uzyskania środków przez wnioskodawcę (rozliczenie projektu)