Doradztwo - FaceDesign

Profesjonalne wsparcie w planowaniu kariery, zmianie pracy, rozwoju zawodowym.

Aby być skutecznym na rynku pracy konieczne jest poznanie własnych zasobów: cech, umiejętności, mocnych stron, preferencji oraz kompetencji osobistych i zawodowych.

DORADZTWO ZAWODOWE to proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.

Zapraszamy na profesjonalne konsultacje, podczas których uzyskasz konkretne informacje dotyczące Twoich kompetencji, predyspozycji, wartości oraz rynku pracy. Zaproponujemy rozwiązanie dobrane do Twojej indywidualnej sytuacji, dzięki którym odnajdziesz się na rynku pracy i poczujesz satysfakcję z tego co robisz.

Jeżeli poszukujesz informacji o:

  • pisaniu CV i listu motywacyjnego
  • rozmowie kwalifikacyjnej
  • Assessment Centre
  • rekrutacji testami psychologicznymi
  • zawodach
  • możliwościach kształcenia
  • przekwalifikowaniu się
  • predyspozycjach zawodowych
  • testach diagnozujących kompetencje
  • rynku pracy

Zapraszamy do nas.